Föreningen

Styrelsen

Göran Sjöberg

- ordförande
Marie Rosenberg

- ledamot

Pavel Bína

- sekreterare, kassör, webbansvarig, tidskriften Insectifera, Faunaväkteri


Jon Lennström

- ledamot

Medlemmar med ansvarsområden

Magnus Stenmark

- revisor

Om föreningen

Gästriklands entomologiska förening

bildades 1992.


Föreningen är för nuvarande vilande.


Föreningens stadgar

© Gästriklands entomologiska förening