Hem

Vi vänder oss till alla som är intresserade av småkryp och insekter.

Välkommen till vår förenings hemsida


Vi sprider kunskap om insektsfaunan i och utanför Gästrikland genom exkursioner, möten och föreningens tidskrift Insectifera.

Vi är också verksamma i Faunaväkteriet, den ideella övervakningen av svensk fauna.


Föreningen är för nuvarande vilande.


© Gästriklands entomologiska förening