Faunaväkteriet

Faunaväkteriet

Vad faunaväktas

Vilka arter och artgrupper ingår i verksamheten?

 

Mer information

Läs mer på Faunaväkteriets hemsida

Organisation

Hur fungerar Faunaväkteriet?

 

Rapportera på Artportalen

Skaffa ett konto eller logga in och rapportera

Ideell övervakning

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som kontinuerligt besöker lokaler med hotade djurarter. Resultatet kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Syftet är också att väcka intresse för studier av våra hotade arter.

Bli faunaväktare

Gästriklands entomologiska förenings ansvarsområde är Gävlevborgs län.

 

Kontakta vår samordnare Marie Rosengren

för mer information!